დოქტორ მარკ ჰუვის საჯარო ლექცია თემაზე: „დათმობა და აუთგრუპები: ორი პოტენციური ბარიერი კროს-კულტურული გაგებისთვის“.

21 ოქტომბერს, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის წიგნის სახლში „ლიგამუსი“, ილიაუნის სოციალური...

პროფ. ჰარშა რამის ლექცია: „ქართული ლხინის ლიტერატურული საწყისები: ნაციონალური ტრადიციის კოსმოპოლიტური პოეტიკა“

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის წიგნის სახლში „ლიგამუსი“, ილიაუნის სოციალური და კულტურის...

სოსო ჭაუჭიძის ლექცია: „NEP-ის დროინდელი რუსეთის, როგორც ‚გარდამავალი საზოგადოების‘, სტრუქტურული გარდაქმნები“

ილიაუნის სოციალური და კულტურის კვლევების ინსტიტუტის ორგანიზებით, ლექციათა ციკლის –...

მარინე ტარასაშვილის ლექცია: „‚მწვანე სახლი‘ – ფსიქოანალიტიკური სივრცე ბავშვებისათვის. თეორიული წანამძღვრებისა და შედეგების მიმოხილვა“

3 ივნისს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის წიგნის სახლში ”ლიგამუსი”, შეხვედრების სერიის...

მალხაზ თორიას ლექცია: „იმპერიული მემკვიდრეობები, პოლიტიკური/სიმბოლური საზღვრები და ეთნიკური ‚გამიჯვნის‘ პოლიტიკა აფხაზეთში“

სოციალური და კულტურის კვლევების ინსტიტუტის მოწვევით გაიმართა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის...

ანთროპოლოგ მიხეილ სვანიძის ლექცია: „ნეპის შემდეგ: სტალინიზმის ყოფისა და კულტურული კონტექსტის მიმოხილვა“

სოციალური და კულტურის კვლევების ინსტიტუტის ორგანიზებით გაიმართა ანთროპოლოგ მიხეილ სვანიძის...