ინსტიტუტს აქვს ინგლისურენოვანი ჟურნალი „იდენტობის კვლევები“ (Identity Studies), დაარსებული 2009 წელს მოდერნულობის შესწავლის ინსტიტუტის მიერ. გამოსულია ოთხი ნომერი:

სერია „მოდერნულობის ისტორია და თეორია“:

 1. ავტორთა ჯგუფი: „მოდერნულობის თეორიები“, გიგა ზედანია (რედ.), 2011;
 2. შარაშიძე, გიორგი (ჟორჟ): „შესავალი ქართული ფეოდალიზმის კვლევაში“, გიგა ზედანია (რედ.), 2011;
 3. გინძბურგი, კარლო: „ნაკვალევები, მითები, მიკროისტორია: ესსეები ევროპის ისტორიისა და კულტურის შესახებ“, 2011;
 4. ავტორთა ჯგუფი: „სექსუალობა თანამედროვე საქართველოში: დისკურსი და ქცევა“, 2012.
 5. ჭიჭინაძე, ნინო: „ხატი: კულტი და ხელოვნება (ქართული ხატწერის ისტორიიდან)“, 2014.

სერია „პოსტ/კლასიკა“:

 1. კანტი, იმანუელ; ფუკო, მიშელ: „რა არის განმანათლებლობა?“, 2012;
 2. კანდინსკი, ვასილი: „სულიერების შესახებ ხელოვნებაში“, 2012;
 3. ბოდრიარი, ჟან: „სიმულაკრები და სიმულაციები“, 2013;
 4. გროისი, ბორის: „ესეები“ (კრებული), 2014.

ინგლისურენოვანი ჟურნალი „იდენტობის კვლევები“ (Identity Studies):

 1. Zedania, Giga (ed.): Identity Studies, Vol. 1, 2009;
 2. Zedania, Giga (ed.): Identity Studies, Vol. 2, 2010;
 3. Zedania, Giga (ed.): Identity Studies, Vol. 3, 2011;
 4. Zedania, Giga (ed.): Identity Studies, Vol. 4, 2012;
 5. * Zedania, Giga (ed.): Identity Studies, Vol. 5, 15.06.2015;
 6. * Zedania, Giga (ed.): Identity Studies, Vol. 6, 15.12.2015.

* სოციალური და კულტურის კვლევების ინსტიტუტის ფარგლებში.

სხვა გამოცემები: