სამეცნიერო კონფერენცია: „სისტემური ძალადობა პოსტრევოლუციური ხანის საქართველოში – გენეალოგია, ფორმები, პრაქტიკები“

23 დეკემბერს, პარასკევს, 11:50 საათზე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის A101 აუდიტორიაში,...

სამეცნიერო კონფერენცია: „როგორ ვიმსჯელოთ სუბალტერნზე პოსტსოციალისტურ საზოგადოებებში? – კულტურა, ისტორია, პოლიტიკა.“

23 და 24 ოქტომბერს, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სოციალური და კულტურის კვლევების...