ინსტიტუტის პარტნიორები რეგულარულად მონაწილეობენ ინსტიტუტის აქტივობებში და ინსტიტუციურად და ფინანსურად მხარს უჭერენ მის ლოკალურ საქმიანობას. თავიანთ უნივერსიტეტებში ისინი რეგულარულად მასპინძლობენ ინსტიტუტის თანამშრომელ ქართველ დოქტორანტებს.