დოქტორ მარკ ჰუვის საჯარო ლექცია თემაზე: „დათმობა და აუთგრუპები: ორი პოტენციური ბარიერი კროს-კულტურული გაგებისთვის“.

21 ოქტომბერს, 19:00 საათზე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის წიგნის სახლში „ლიგამუსი“,...

მარინე ტარასაშვილის ლექცია: „‚მწვანე სახლი‘ – ფსიქოანალიტიკური სივრცე ბავშვებისათვის. თეორიული წანამძღვრებისა და შედეგების მიმოხილვა“

3 ივნისს 19:00 საათზე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის წიგნის სახლში  ”ლიგამუსი”, ...

დოქტორ ნორმან აჯარის საჯარო ლექცია – „ფსიქოანალიზი ჰოლოკოსტის შემდეგ: ინსტიტუციონალური ფსიქოთერაპია“

18 თებერვალს 19:00 საათზე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის წიგნის სახლში ”ლიგამუსი”, შეხვედრების სერიის –...

პროფ. გიორგი მაისურაძის საჯარო ლექცია: „ზიგმუნდ ფროიდის ეგვიპტური ფანტაზია. ლიტერატურული ფიქცია, როგორც ფსიქოანალიტიკური ინტერპრეტაციის მეთოდი“

ოთხშაბათს, 3 დეკემბერს, 19:00 საათზე, წიგნის სახლ „ლიგამუსში“, სოციალური და...