ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალური და კულტურის კვლევების ინსტიტუტი 2014 წელს შეიქმნა მოდერნულობის შესწავლის ინსტიტუტის საფუძველზე. ახალი ინსტიტუტი იტოვებს ინტერდისციპლინარულ პროფილს და მისი მიზანია, როგორც ილიაუნის სტუდენტებს, ისე ფართო დაინტერესებულ პუბლიკასაც შესთავაზოს სამეცნიერო აქტივობათა ფართო სპექტრი, რომელიც სიღრმისეულად და ამავე დროს ხელმისაწვდომი სახით ჩაეძიება თანამედროვე საქართველოსათვის მწვავე სოციალურ, კულტურულ და პოლიტიკურ ასპექტებს შესაბამისი აქტუალური თეორიული პერსპექტივებიდან.

დღესდღეობით და უახლოესი წლების მანძილზე ინსტიტუტის საკვლევი საქმიანობა განვითარდება შემდეგი ღერძების ირგვლივ:

  1. „იმპერიები“ – საბჭოთა ტოტალიტარიზმი და პოსტტოტალიტარიზმი; საბჭოთა კულტურა ევროპული მოდერნის კონტექსტში; იმპერიული მემკვიდრეობები; ორიენტალიზმი; პოსტკოლონიალიზმი;
  2. „კულტურის პარადიგმები“ – კულტურის კვლევების XX საუკუნის პირველი ნახევრის თეორეტიკოსები; ფროიდი და ფსიქოანალიტიკური კულტურის თეორია; პოლიტიკის ხელოვნება და ხელოვნების პოლიტიკა; მსხვერპლშეწირვა და მოწამეობა;
  3. „რელიგია და სამართალი სოციალფილოსოფიურ ჭრილში“ – ადამიანის უფლებები დისციპლინათშორის ჭრილში; სახელმწიფოს და სამართლის თეორიები; რელიგიის მოდერნული თეორიები.

ილიას უნივერსიტეტის მიერ ინსტიტუტისთვის გამოყოფილი წლიური ბიუჯეტისა და ფოლკსვაგენის ფონდის დაფინანსების საფუძველზე ინსტიტუტი ახორციელებს მრავალგვარი ფორმატის სამეცნიერო აქტივობას:

ინსტიტუტი პარტნიორობს გერმანიის, საფრანგეთის, ლუქსემბურგის, შვეიცარიის და აშშ-ს წამყვანი უნივერსიტეტების პროფესორ-მასწავლებლებთან. ხოლო 2015 წლის ივნისში, ილიას უნივერსიტეტთან ერთწლიანი წარმატებული თანამშრომლობის საფუძველზე, ინსტიტუტმა ოფიციალურად გააფორმა თანამშრომლობა ბერლინის ლიტერატურისა და კულტურის კვლევის ცენტრთან (ZfL).